ข่าวประชาสัมพันธ์

ASEAN PARA
SPORT FEDERATION

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร (บิ๊กเหวียง )
อดีตรมว.กลาโหม และ อดีตผบ.ทบ และอดีตประธานคณะกรรมการพาลาลิมปิกแห่งประเทศไทย
ประธานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน

พลตรี โอสถ ภาวิไล
ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน

นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์
ประธานจัดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

วัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในองค์กรกีฬา

เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ณ BLU-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.