อาจารย์ ศศิวัณย์ ศรีพรหม (อาจารย์พี) ประธานกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโชลูท เฮลธ์ กรุ๊ป ผูทรงคุณวุฒิ บรรยายเพื่อสุขภาพในหัวข้อ. นวัตกรรมใหม่ของการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย  New  Innovation  For Health  & Anti- Aging .

ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2559. เวลา 13.20น – 14.00 น ณ. ห้องVela Ballroom  โรงแรมCape Dara. ถนนนาเกลือ-พัทยา  ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.