เมื่อ 21 ก.ย.61,1530 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เฝ้าฯ รับเสด็จ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.