‘ณ สถานพินิจฯ’
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
บ่ายวันนี้

“เด็กในวันนี้ คือ ผู้รับผิดชอบดูแลประเทศชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า ลูกหลานคนใดหลงผิด หลงทาง ต้องเร่งรัดประพฤติปฏิบัติตนเสียใหม่ ไม่มีสิ่งใดสายเกินการปรับปรุงแก้ไข มันอยู่ที่ใจและการกระทำ ความผิดพลาดเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำ เราทุกคนต้องเป็นความหวังให้กับคนในชาติ ทำดี ทำสิ่งที่ถูกต้อง ที่เริ่มต้นจากใจเรา เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว และความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยสืบไป”
/ปนัดดา
จ.สระบุรี
15 ม.ค. 62

เมื่อบ่ายวันนี้ (15 ม.ค. 62) เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

#สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.