“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๑
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.กกล.เทพสตรี อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตะภัยและฝนตกหนักในพื้นที่เกาะสินไห อ.เมือง จ.ระนอง โดยในห้วงเช้ามืดหลังจากสถานการณ์วาตะภัยและฝนตกหนัก พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.ร.๒๕ กกล.เทพสตรี ได้จัด กพ.ชป.ฉลาม และจุดตรวจเกาะสะระนีย์ พร้อมเรือหางยาว จำนวน ๑ ลำ ร่วมกับ ชฝต.๔๑๐๘, ร.๒๕ พัน.๒ และเทศบาลปากน้ำท่าเรือ เข้าสำรวจและให้การช่วยเหลือ ประชาชนในห้วงเช้ามืด บริเวณ แหลมสิงโต ม.๔ บ.เกาะสินไห ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งได้รับความเสียหายจาก ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง เมื่อ เวลา ๐๓๐๐ ของวันที่ ๙ มิ.ย.๖๑ พบบ้านเรือนประชาชนเสียหาย จำนวน ๑๗ หลังคาเรือน เสียหายหนัก จำนวน ๗ หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน ๑๐ หลังคาเรือน ต้นไม้ใหญ่หักโค่น ทางหน่วยได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โดยหน่วยได้ร่วมกับเทศบาลปากน้ำท่าเรือได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเตรียมการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุดเสียหายในห้วงต่อไป

“ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน”
“คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.