วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ และอำเภอในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.