ด.ต.ดร.สิริชัยดุลยสุขกต.4.จเรตำรวจเป็นวิทยากรอบรมโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและความรุนแรงรุ่นที่ 2 ปี2559 จัดโดย อบจ
.สมุทรปราการ ณ กองพลทหารราบที่11 ค่ายสมเด็จพระนั้งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.