ปฏิบัติการสอดส่อง กธจ.อุดรธานี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. นายธวัชชัย สามเสน รองประธาน กธจ.อุดรธานี พร้อมด้วยนายธนดร เบญจจินดา ผช.เลขานุการ กก.กธจ.อด.นำทีม กธจ.อด.ประกอบด้วยนายฉัตรชัย ปาระศรี นายสมชัย โสดเสียว นายนวคม เสมา และ นางดาราวดี ชมศิริ ลงติดตามสอดส่องโครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าและการส่งออก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ตำบลบ้านโคก อ.สร้างคอ จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับงบสนับสนุนดำเนินงานจาก สนง.เกษครจังหวัดอุดรธานี ปี 2560 จุดที่ลงติดตามสอดส่องคือ โรงคัดคุณภาพกล้วยหอม ต.บ้านโคก งบก่อสร้าง 7,680,000 บาท และเป็นการลงติดตาม ผลสัมฤทธิ์หลังสิ้นสุดโครงการ

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.