สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ

คุณกำไร บุ้งจันทร์ หัวหน้าคนใหม่ใจถึงพึงใด้มาดำรงตำแหน่งได้ 3 เดือนเศษ ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องดูแลและให้การบริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือติดขัดบางประการไม่เข้าใจสงสัยในเรื่องใด้ทุกกรณีสอบถามได้ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกระดับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สำนักงานบริการตั้งแต่ยามเจ้าหน้าที่ทุกคนจะบริการและทำหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคให้การบริการพี่น้องประชาชนที่ต้องการความรู้ข้อมูลใด้ที่หัวหน้าประกันสังคม คุณกำไร บุ้งจันทร์ กล่าวกับทีมงานผู้สื่อข่าวสยามบูรพาออนไลน์ว่าลูกค้าคือนายเราจะบริการให้ความดูแลที่สาขาชุมแพให้ดีที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.