สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานในภาคเกษตรกรรม ที่ประเทศอิสราเอลจำนวนมาก
วันที่ 22 สิงหาสคม 2559 นายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดรับสมัครคนหางานเพศชาย อายุระหว่าง 23 – 29 ปี จำนวนมาก เพื่อคัดเลือกไปทำงานยังประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล” ครั้งที่ 11 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ส.ค.2559 นี้
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่างๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, ประวัติอาชญากรรม ใบตรวจสุขภาพจากสถานบริการของรัฐ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าแรงงานท่านใดที่ต้องการไปทำงานยังประเทศอิสราเอลอย่าได้หลงเชื่อนายหน้าเถื่อน เพราะการเดินทางไปทำงานในครั้งนี้ไม่มีนายหน้า เสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จ.หนองคาย โทร.042-412860 จนถึงวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.2559 นี้.

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.