สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ขอทำงานใต้ร่มพระบารมี  โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริองศ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถ ณ บัานบ่อภาค. ภูขัด  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมดูแลเรื่องตลาด มาทั้งหมด 3 ปี  เพื่อพี่น้องชาวบ้าน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.