เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์2561 เวลา13.00น. ร.ต.ท.ชาญณรงค์ เหง่าศรีพร้อม ดต.วัชรพงษ์ สิงห์ศร สภ.มัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเข้ามอบกระเช้าให้กำลังใจกับพลโทภัทรวรรธ คงพันธุ์(เสธหมอก)รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทยณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ชั้น 11 ห้อง VIP 4 ตรงไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.