ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เข้าร่วมประชุม ดร.ธนารัชต์ สมเคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ และ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑ เพื่อร่วมการประชาสัมพันธ์การศึกษาและรณรงค์อนุรักษ์ประเพณีไทยเพื่อให้เยาวชนไทย รักแผ่นดินไทย
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รับรองไม่ผิดหวังในการนำเสนอในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
..เลอค่าที่คุณห้ามพลาดในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.