ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ครบรอบ ๑๑ ปี  “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครบรอบ ๑๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.