ข่าวประชาสัมพันธ์

วันมาฆบูชา 

การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑๒๕๐ รูป

“ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมที่จะทำจิตใจให้ผ่องใส”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
๒ พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ละบาปบำเพ็ญบูชา จุดประทีปเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.