ลุงแก้ว บุตรชาติ วัย 84 ปี ชาวจังหวัดสุรินทร์ อดีตควานช้างคู่พระบารมี รัชกาลที่9
“พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ”
ช้างเผือกแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีชื่อว่า“พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ” ชื่อเต็มคือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิสุทธวงศ์ สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิ ประสิทธิ์รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า

2B7945CA-2638-48E7-B9E8-5C6CEF0721B9

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.