วันที่ 23 ต.ค.59 : เวลา 0809 พ.อ.สายัน ทัศศรี รอง ผบ.มทบ.28(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ด้วยในวันที่  23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   บริเวณสนามหน้าศาลาจังหวัดเลย  ต.กุดป่อง อ.เมือง จว.ล.ย. โดยมี นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย เป็นประธานในพิธี2 3 4 5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.