ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ ถวายดอกไม้ เยี่ยมพระอาการประชวร ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.