วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร
มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ดูดทรายประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561 โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนอัยการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า สาขานครพนม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.