มิตรแท้เปิดเวที.นายปรีชา ศุภกิจจารักษ์ผู้ จัดกราฝ่ายขนายงาน..โดยมีกำนันตำบลโนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูให้เกียรติร่วมรับฝังการ
บรรยายโครงการ “ชุมชนดูแลชุมชนเรื่องวินาศภัย” ให้ ผญบ.เขต ต.โนนขมิ่น 10 หมู่บ้าน จ.หนองบัวลำภู

644167

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.