เมื่อ 12 ม.ค.62, 0930 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 ประธาน เปิดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562” เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน ให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.ศ. ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ พล.ร.15 ในการบรรเทา แก้ไข และฟื้นฟูจากภัยพิบัติอุทกภัย/วาตภัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ตามนโยบาย มทภ.4 ณ โรงเรียนเทศบาลทางพูน ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.