เมื่อ 20 ม.ค.62,1130 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่นมัสการ เจ้าอาวาส วัดโคกสมานประชาราม(โคกหมัก) ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จว.ป.น. ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งปกติของ พล.ร.15 ซึ่งหน่วยได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ในการนี้ ได้เยี่ยม พบปะ มอบอาหาร เครื่องดื่มให้เป็นกำลังใจกับ จนท.รัฐ, ชรบ. และ อรบ.กองพัน หนองจิก ทุกฝ่ายมีกำลังใจดี รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการแก้ปัญหาของภาครัฐ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.