เมื่อ 16 มี.ค.62,1000 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร. มอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/ รอง ผอ.ศปพร. ประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ช.พัน.15 พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี พ.ท.วิสุทธิ์ นวลละออง ผบ.ช.พัน.15 ให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้ร่วมกันมอบพระพุทธรูป ให้กับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง และ จักรยานให้กับบุตรหลาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความรักสามัคคีภายในหน่วย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.