เมื่อ 19 ก.ย.61,0900 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีวันรำลึก ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์ ณ อนุสรณ์สถานท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์สุประภาดา และคณะข้าราชบริพาร บ้านโต๊ะโม๊ะ ม.3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จว.น.ธ. ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกอง กองเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ มีหน้าที่ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อมาท่านถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่ อ.สุคิริน จว.น.ธ. เมื่อ 20 กันยายน 2540 สิริอายุได้ 74 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.