เมื่อวันที่23ตุลาคม2561ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์
พรรคภราดรภาพโดยนายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์
รักษาการหัวหน้าพรรคและกรรมการรวมถึงสมาชิกได้ออกเสียงและมีผู้รับรองเป็นเอกฉันท์ให้หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล เป็นหัวหน้าพรรคภราดรภาพคนใหม่ โดยมีนายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค นางสาวศจีกาญจน์ สรรพช่าง เหรัญญิก
นายวีรพัฒน์ พร้อมพลากร นายทะเบียนสมาชิกพรรค และนายสุรภาส วิเชียร เป็นโฆษกพรรค มีนพ. รวยลาภ เอี่ยมทอง อดีตสส. และนายนิธิพล รวานนท์ สื่อมวลชนอาวุโส
มาเป็นรองเลขาธิการพรรค ภายใต้จุดยืนของพรรคภราดรภาพคือ “การมุ่งมั่น คิดค้นนโยบายที่สามารถทำได้จริง เพื่อความอยู่ดีกินดีของคนไทยทั้งประเทศ ในพื้นฐานการปกครองในประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคภราดรภาพถือเป็นอีกพรรคหนึ่งที่ขอยืนหยัดอยู่ข้างประชาชน ด้วนแนวความคิดที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและประเทศชาติ”

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.