วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างมาตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายพงศ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.