* ข่าวประชาส้มพันธ์ *

 “ปลูกป่า.. สร้างฝาย

        ในใจคน

  พื้นที่ ๗๐๐๐ ไร่ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ลงพื้นที่ภาคอีสานถ่ายทำรายการเพื่อผู้ชมชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ปลูกป่าประชารัฐ 

      ” สร้างป่า 

        สร้างน้ำ

        สร้างชีวิต “

ณ บริเวณป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ การปลูกป่าในพื้นที่ ๗,๐๐๐ ไร่ โดยปลูกต้นไม้ ๕ สี ( สีเหลือง 

สีม่วง สีแสด สีชมพู 

และ สีขาว  )

  เทือกเขาโล่ใหญ่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

        แห่งแรก 

       แห่งเดียว

   ในประเทศไทย

   พร้อมสัมภาษณ์ 

พ่อเมืองจังหวัดชัยภูมิ

     นายณรงค์ วุ่นซิ้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

 อย่าพลาดชมรายการ

คืนคุณให้แผ่นดิน 

ออกอากาศวันศุกร์ที่

 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 (หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

 พิธีกรดำเนินรายการ

Cr.. ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.