วันนี้ 18 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานเปิดงานสืบทอดประเพณีให้ทานไฟ วิถีธรรม วิถีไทย ณ วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช…..
เนื่องด้วย วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เป็นวันที่เก่าแก่โบราณ มีอายุประมาณกว่า 800 ปี สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยตอนต้นในยุคกษัตริย์คนสำคัญ คือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นให้ธำรงสืบไป จึงได้มีการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวิถีธรรม วิถีไทย ซึ่งเป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำการถวายความอบอุ่นแก่พระภิกษสงฆ์ด้วยไฟในฤดูหนาว โดยก่อไฟให้ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อนๆ ถวายแก่ภิกษุ สามเณร ตอนเช้ามืดที่อากาศหนาวเย็น เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยพุทธกาลและนิยมทำกันจนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ทางคณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทวัดเขาพระทองได้มีฉันฑะมติจัดงานเพื่อสืบทอดประเพณีให้ทานไฟ วิถีธรรม วิถีไทย ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562…..///

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.