วันที่ 8 เมษายน 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นาย กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดงานวิถีเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี จัดโดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกำหนดการดังนี้

– เวลา 09.30 น. เดินทางเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง) ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ ซึ่งส่งเสริมการปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศถึง 7 ประเทศ นำรายได้มาสู่พี่น้องเกษตรกร ปีละกว่า 100 ล้านบาท โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองวัวซอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองวัวซอให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และโรงคัดแยกมะม่วงตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

– เวลา 10.30 น. เดินทางต่อไปยังอำเภอกุดจับ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหันเทา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ เพื่อดูกรรมวิธีการแปรรูปข้าว อาทิเช่น การแปรรูปข้าวสารบรรจุถุง ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก ข้าวผงชงพร้อมดื่ม และข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งสร้างรายได้แก่ชุมชน เมื่อว่างจากฤดูทำนา ณ กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหันเทา และกลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธ์ุข้าวบ้านหันเทา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

– เวลา 11.30 น. เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อประชุมและรับมอบนโยบายกับคณะวิทยุชุมชนประชารัฐเพื่อการพัฒนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากนั้นเดินทางต่อไปยังบริเวณสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังข้อมูลการบรรยายจาก นายวีระชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาแห่งประเทศ จ.อุดรธานี ในการพร้อมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

– เวลา 14.00 น. เดินทางเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าโบราณโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมที่มีความเข้มแข็ง และผลิตผ้าพื้นเมือง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยมี นายวัชรินทร์ สุตราวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.