ข่าวประชาสัมพันธ์

“งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
๒ พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน …เดินทางกลับกรุงเทพฯ หลังจากเสร็จภาระกิจการบันทึกเทปงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาจิระนคร จังหวัดสงขลา

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.๕

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.