เมื่อ 27ก.พ.62, 0600 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 กรุณามอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำปี 62 ครั้งที่ 1 ของนายทหารสัญญาบัตรประเภท 1 สังกัด นขต.พล.ร.15 และกำลังพลสังกัด บก.พล.ร.15 และร้อย.นขต.พล.ร.15 โดยใช้เกณฑ์การทดสอบ 70% ตาม ทบ.กำหนดเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังพลตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในโครงการ ” Smart soldier Strong Army” ณ ลานรวมพล บก.พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.