เมื่อวันที่21/5/61เวลา(09:00-12:00)
ด.ต.อดุลย์กิจ นามแดง ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน.เวที4 บ้านไชยสอ หมู่ที่1ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าประชุมมากกว่า 200 คน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.