พิธีมอบพระพุทธเมตตาประชานาถ เมื่อวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2561เวลา9.30. น โดยคุณแม่จำรัสศาสตรี ประธานพิธีสร้างมอบให้โรงพยาบาลชุมแพมี่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพพร้อมคณะแพทย์พยาบาลนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนในเขตชุมแพร่วมรับมอบพระพุทธเมตตาประชานาถสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นที่สักการะของชาวชุมแพและบุคคลทั่วไป อุทิศส่วนกุศล แด่ นายแพทย์ ศรีธร ศาสตรีอดีดเป็นก่อตั้งโรงพยาบาลชุมแพคนแรก ซึ่งถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลชุมแพบรรยากาศในงานพิธีครั้งนี้ความสุขความยินดีชื่นมื่นกับการประกอบพิธีครั้งนี้โดยมีทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกันอย่างล้นหลามณ หน้าลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.