สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ขอบคุณสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักจุฬาราชมนตรี,ท่านแม่ทัพภาค4 คณะนายทหาร,จังหวัดยะลา,ไฟฟ้ายะลา,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมยะลา,อำเภอกาบัง,อบต.กาบัง,อบต.บาละ และหน่วยงานเกี่ยวข้องวันนี้ ที่ช่วยผลักดันแจ้งความคืบหน้าช่วยเหลือชาวบ้านได้มีแสงสว่างใช้ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.