วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับอำเภอ และระดับตำบล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.