ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี
ฮิจเราะศักราช 1440
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า กรุงเทพฯ

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณซินมินต์ ยัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทลาเท็กซ์เซ็นเตอร์จำกัด

ดร.พิมพ์ชญา ศูนย์จันทร์
ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี
ฮิจเราะศักราช 1440 เข้าเฝ้ารับพระราชทานพร้อมโล่เกียรติคุณและร่วมเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะศักราช 1440
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

พร้อมบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.