ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่3 “จัดงานรวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว”  

วันที่ 29 กันยายน 2561 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่3 “จัดงานรวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว”  ได้รับร่วมมือจากองค์การกุศลกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงานในครั้งนี้ นายประวิทย์ อัศวินชัย ประธานมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรและคณะผู้จักงานประชุม กล่าววัตถุประสงค์และเรียนเชิญและกล่าวต้อนรับ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ,ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, แขกผู้มีเกียรติ และประธานมูลนิธิองค์กรไม่แสวงกำไร ร่วมเปิดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงกำไร(มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

วัตถุประสงค์จัดงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการแพทย์ฉุกเฉินและงานกู้ภัยขององค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรในการพัฒนาการกู้ภัยกู้ชีพของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน จากมูลนิธิ สมาคมที่ดำเนินงานด้านกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ จำนวน 254 แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 3,000 คน

กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพกู้ภัยของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด การบรรยายให้ความรู้ด้านกู้ชีพกู้ภัย การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การจัดแสดงการกู้ชีพกู้ภัย และการตัดนิทรรศการภายนอกห้องประชุม 

ภายในงานนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่วีรบุรุษถ้ำหลวง นาวาตรีสมาน กุนัน(จ่าแซม) มีคุณพ่อจ่าแซม ได้เดินทางมารับมอบ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวและขวัญกำลังใจต่อไป

จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ณัฏฐ์ ณฐพรหม ข่าว/ภาพ 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.