วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา กองพลทหารม้าที่ 3 ร่วมกับ อำเภอน้ำพอง ศูนย์การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำพอง ชมรมแม่บ้านกองพลทหารม้าที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 3 และส่วนราชการ เอกชน ห้างร้าน ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานอัศวิน อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นประธานในพิธี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.