เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๑, ๐๙๐๐
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.กกล.เทพสตรี อำนวยการปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและลมกรรโชก ในพื้นที่รับผิดชอบ ฉก.ร.๒๕ กกล.เทพสตรี บริเวณ เกาะสินไห อ.เมือง จ.ระนอง โดย พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.ร.๒๕ ได้ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. พร้อมเรือหางยาว จำนวน ๑ ลำ ร่วมกับ พมจ.ระนอง และเทศบาลปากน้ำท่าเรือ เข้าให้การช่วยเหลือ ประชาชนบริเวณ แหลมสิงโต ม.๔ บ.เกาะสินไห ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ร.น. ซึ่งได้รับความเสียหายจาก ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง โดยได้รับถุงยังชีพจากเครือข่าย รร.กวดวิชาอัสมา จากท่าเรือด่านศุลกากรระนอง นำไปส่ง ม.๔ บ.เกาะสินไห ต.ปากน้ำ อ.เมือง พร้อมทั้งรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือน ประชาชน ที่ได้รับความเสียหายที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ หลัง และร่วมกับ จนท.พมจ.ระนอง และเทศบาลปากน้ำท่าเรือ เข้าสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเป็นรายครัวเรือน เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.